MARKEDSFØRING SOM VIRKER

Vekst starter med flere klikk og mer trafikk.

VI HJELPER DEG PÅ VEIEN TIL

TAP OG VINN MED SAMME SINN?

Selvfølgelig ikke. Du driver butikk for å vinne kampen om kundene.

Men uten den rette markedsmiksen kommer du til å tape. Heldigvis finnes det tilgjengelig mannskap som kan hjelpe deg å få skuta på rett kjøl.

KOMPLETT MARKEDSFØRING FOR NETTBUTIKKER

Vi hjelper nettbutikker å oppnå bedre resultater med markedsføring som skaper flere klikk, mer trafikk og økt salg.

MARKEDSFØRING ER KOMPLISERT

UTEN SPISSKOMPETANSE KOMMER DU BARE SÅ LANGT.

Våre spesialister jobber med dedikerte kanaler og setter det sammen til en multikanal markedsføringsstrategi skreddersydd for å hjelpe deg til å nå dine vekstmål.

Vi er her for å hjelpe deg til neste nivå.

veien til vekst er kortere enn du tror

Ta det første steget i dag.

1.

STRATEGISAMTALE

Med litt innsikt får vi forståelse kan vi deg råd om hvordan du raskest mulig kan oppnå resultater. Basert på hvor du er, hva du har og hvor du vil.

2.

WORKSHOP

Ønsker du vår hjelp går vi mer i dybden. Vi setter konkrete mål, utformer strategi og produserer innhold som lar deg nå målene vi har satt.

3.

KICK OFF

Vi setter opp annonser og/eller e-postkampanjer, gjør nødvendige justeringer på annonsekonti og effektuerer strategiene.

4.

OPTIMALISERING

Vi analyserer resultater og datagrunnlag, vurderer mot måloppnåelse, optimaliserer for økt suksess og sette opp A/B tester hvor det er hensiktsmessig.

vi guider deg på den rette vei

Uansett hvilken eller hvilke som er den eller de rette for deg.

E-postmarkedsføring

30% av omsetningen din bør komme fra e-postmarkedsføring.

Digital Annonsering

Annonser på Facebook, Instagram og Google skaffer deg besøkende.

Effektiv salgstrakt

Det perfekte verktøy for salg av high value produkter og abonnementer

slik får du flere kunder

Last ned vår gratis eBok!

Gratis eBok slik velger du riktig nettbutikkløsning

6 Grep du selv kan ta som vil gi deg flere kunder.

Markedsføring er komplisert, men det finnes håp. Last ned vår gratis eBok med 6 grep du selv kan ta som vil gi deg flere kunder.

MARKEDSFØRING ER ET STORT FAGFELT

Det er ingen som forventer at du kan alt, men her finner du en kort oversikt over hvordan vi jobber med markedsføring, 

Ønsker du hjelp, husk at våre spesialister til din disposisjon. Vi hjelper deg mer enn gjerne å ta stegene videre oppover vekststigen.

Målsetning

God markedsføring starter med et klart og tydelig mål. Først når du har definert hva du ønsker å oppnå kan du sette inn tiltakene som tar deg dit. Uten et klart og tydelig mål er det ikke bare vanskelig å sette inn de rette tiltakene som lar deg nå disse målene. Det blir også umulig å måle i hvilken grad tiltakene fungerer etter hensikten.

Når man skal sette mål for markedsføring og ulike kampanjer er det også viktig at disse målene henger samme med og støtter opp under de overordnete bedriftsmålene. Mål for markedsføring bør altså settes med utgangspunkt at den skal hjelpe bedriften å oppnå sine mål.

Segmentering

Bruk tiden og ressursene der du har størst mulighet til å lykkes, og treff dine med kunder med rett budskap til riktig tid og på riktig sted. Med god segmentering av potensielle nye og eksisterende kunder får du mer ut av både tiden og budsjettet ditt.

Annonsering

På de flatene hvor du treffer målgruppen din, enten det er på Facebook, Instagram, Google. eller kombinasjoner av disse. Annonser frembringer klikk og trafikk til din nettbutikk eller landingsside. Smart annonsering skaffer deg så mange, høyt kvalifiserte potensielle kunder, eller leads, som mulig for et så lavt budsjett som mulig. De beste resultatene oppnås ved målrettet arbeid og bearbeiding over tid.

Analyse

Analyse av resultater er en kontinuerlig aktivitet. I alle dine markedsføringskanaler. Målinger av hvordan hvert enkelt element i din markedsføring presterer, både mot benchmarks og tidligere resultater, gir verdifull innsikt og mulighet til å justere og optimalisere innsatsen underveis.

Når du analyserer dine data tilegner du deg over tid også svært nyttig kunnskap om dine kunder. Du lærer dine kunder å kjenne. Den kunnskapen kan du ta med deg videre når du skal endre eksisterende eller sette opp nye kampanjer. Du kan bruke det språket og de elementene din målgruppe responderer best på.

Innhold

Tekst, bilder og video som fanger oppmerksomhet, vekker interesse, skaper engasjement, bygger relasjoner og selger produktene dine. Hva du kommuniserer og hvordan har stor betydning for hvilke resultater du oppnår i alle disse fasene av kjøpsprosessen.

Bruk et uttrykk og språk som matcher bedriftens identitet, som kan være med å skape det imaget du ønsker bygge for bedriften, og som resonerer med målgruppen din. Bruk bilder som forsterker og underbygger budskapet du prøver å komme frem med. Bruk video når det enklere eller bedre å vise enn å forklare.

Testing

Bruk av A/B- eller multivariate tester gir verdifull kunnskap målgruppen din og hva som fungerer bedre. Testing er en veldig del av det som vi så fint kaller ‘konverteringsoptimalisering’. Altså hvordan kan vi få flest mulig til å utføre den handlingen vi ønsker at de skal utføre.

Hvilket emnefelt gir flest åpninger av e-posten? Hvilken tekst eller hvilket bilde gir flest klikk på annonsene? Hvilken farge på ‘Kjøp’ knappen gir flest produkter lagt i handlekurven? Dette er bare noen få eksempler, det er nesten uendelige muligheter. Det handler om å komme i gang, og å jobbe systematisk og målrettet over tid.

E-postmarkedsføring

Bygg relasjoner, vinn tilbake kunder, øk konverteringer og salg med riktig e-post markedsføringsverktøy integrert med din nettbutikk. Driver du nettbutikk så bør omtrent 30% av omsetningen din komme fra e-postmarkedsføring. Alt fra hvilket system du bruker til hvilke e-poster du sender, hvordan e-postene utformes, når de sendes og til hvem påvirker resultatene du oppnår.

Automasjoner er kraftig verktøy som finnes hos både Mailchimp (Automations) og Klaviyo (Flows). Med disse kan du sette opp automatiske e-poster eller serier av e-poster som aktiveres automatisk når en kunde utfører en spesifikk handling. Dette sparer seg for masse tid og selger mens du sover. Det er en forutsetning at du bruker et e-postsystem som tilbyr dette og at det er integrerte med nettbutikken din.

Optimalisering

Er den kanskje den delen av digital markedsføring som i størst grad synliggjør hvordan alt henger sammen med alt. Det handler om å optimalisere annonser, e-poster, landingssider og nettbutikken. Alt slik at man oppnår høyest mulig konverteringsrate.

Dette er et kontinuerlig arbeid på alle plattformer i din markedsføring fra annonser og e-poster til landingssider og nettbutikken generelt. Det finnes nesten ikke den ting som ikke testes i jakten på økt konverteringsrate.

Pin It on Pinterest

Share This